Finansowanie z PROW

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pt. Rozszerzenie oferty firmy o regenerację i polerowanie felg samochodowych,

której celem jest rozwój działalności firmy MOTO-REGEN Marcin Karpik poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług regeneracji felg samochodowych oraz utworzenie 1 miejsca pracy
i jego utrzymanie w okresie związania celem

jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pt. Rozwój firmy poprzez wdrożenie nowoczesnego procesu regeneracji filtrów DPF,

której celem jest rozwój działalności gospodarczej firmy MOTO-REGEN Marcin Karpik poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii regeneracji filtrów DPF oraz utworzenie 1 miejsca pracy
i jego utrzymanie w okresie związania celem

jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki pozyskane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.